พลังแก้วจักรพรรดิ์-การใช้แก้วจักรพรรดิ์ แต่งเมือง

หลักการตามปกติแล้วพระเครื่องที่สร้างด้วยผงจักรพรรดิ หรืออธิษฐานจิตด้วยเน้นในแนวบุญฤทธิ์(พุทธบารมี-โพธิสัตว์บารมี-คุณพระบารมี) พระเครื่องนั้นจะมีรังสี-ฉัพพรรณรังสีที่สว่างไสว แม้ในบางวาระสามารถมองเห็นได้ด้วยตาเนื้อทีเดียว แสงสว่างนี้จึงเป็นเสมือนแหล่งดึงดูดความสนใจให้แก่ภพภูมิทั้งหลาย ด้วยเพราะในโลกทิพย์นั้น อย่างเทวดาในชั้นต่างๆ ท่านวัดกำลัง วัดศักดา วัดมหิทธานุภาพ กันด้วยแสงสว่างเป็นหลัก ด้วยเพราะรูปสมบัติ และทรัพย์สมบัตินั้นสมบูรณ์พร้อมกันแล้ว แสงสว่างนี้นอกจากเป็นแหล่งดึงดูดความสนใจแล้ว ยังเป็นเสมือนแหล่งบุญ หรืออาหารบุญที่เหล่าภพภูมิต้องการพึ่งพระบารมี (เช่นเดียวกับผู้ที่รักษาศีล ปฏิบัติธรรมนั้น ย่อมมีความผ่องใส มีความสว่างในตัว เทวดาท่านมักจะให้การปกปักษ์รักษาดูแล และมาร่วมโมทนาบุญด้วยเสมอ)

หากผู้ที่ถือคล้อง เข้าใจเรื่องของพลังงานบุญ และได้อธิษฐานพระเป็นเครื่องสื่อกำลังคุณพระทั้งหมดทั้งมวล ในการโน้มบุญบารมีในคุณพระและมอบอุทิศให้ภพภูมิ ไม่ว่าจะเป็นรูปนิมิตเช่นใด เช่นฝนทิพย์บ้าง ดวงแก้วมณีทิพย์บ้าง อาหารทิพย์บ้าง แต่ที่แนะนำให้อธิษฐานกันในแนวปฏิบัติของหลวงปู่ดู่ คือ ” รูปลักษณ์วิมานแก้ว ” ด้วยเพราะมีความสมบูรณ์พร้อมทุกอย่างในตัวแล้วนั่นเอง ภพภูมินั้นก็จะประกอบด้วยความสุขตามกำลังที่ได้รับ หรือตามกำลังที่จะสามารถรับได้(บางภพภูมิอยู่ในภาวะที่ลำบากมาก ไม่มีแม้ขณะเสี้ยวเวลาจิตที่จะอนุโมทนารับบุญ อย่างในนรกที่ลึกๆ ก็มิสามารถรับบุญได้ คือกำลังบุญนั้นถึง แต่ผู้รับมิสามารถเข้าถึงได้นั่นเอง)

จะเห็นได้ว่า พระเครื่องโดยทั่วไป(ที่สร้างด้วยสูตรเฉพาะของหลวงปู่ดู่ วัดสะแกนี้) จะอธิษฐานครอบวิมานได้ก็ต่อเมื่อ มีผู้เข้าใจ เข้าถึง ได้ทำการอธิษฐานให้ ซึ่งมักจะเฉพาะมนุษย์ภูมิ ด้วยเพราะเป็นภพกลาง เป็นภพรอยต่อระหว่างดี-เลว และเป็นภพธาตุหยาบซึ่งเป็นที่ สร้าง ฟอก โน้มนำ กระแสพลังงานต่างๆได้โดยง่าย ภพภูมิอื่นๆอย่างเทวดา เป็นภพที่เสวยผลบุญ เป็นภพธาตุละเอียด จึงเป็นการลำบากที่จะทำการฟอกหรือโน้มบุญได้อย่างมนุษย์ภพ

การฟอกบุญ-โน้มบุญนี้ต้องถึงพร้อมด้วยรูป-นาม คือธาตุ-พลังงาน ซึ่งภพอื่นๆเช่นเทวดา นามนั้นพร้อมแต่ขาดรูปที่เหมาะสม.

แต่ดวงแก้วจักรพรรดิชุดพิเศษที่สร้างขึ้นนี้ ได้อธิษฐานพิเศษเพื่อการปรับภพภูมิ รวมถึงแต่งเมืองเอาไว้ แม้โดยมิกำหนดจิต ด้วยอำนาจพุทธบารมี-โพธิสัตว์บารมี-คุณพระบารมี ที่ได้อธิษฐานเอาไว้ ตัวธาตุรู้-จิตรู้-พลังงานรู้ จะทำการดังอธิษฐานโดยอัตโนมัติ โดยทุกครั้งที่ภพภูมิได้ทำการสัพเพ พลังงานจะมีกระแสผ่านตรงไปยังดวงแก้วจักรพรรดิชุดนี้ด้วย ทำให้เกิดการปรับภพปรับภูมิในบริเวณอาณาเขตนั้น และผลอีกประการหนึ่ง เมื่อภพภูมิระแวกนั้นดีขึ้น ธาตุบริเวณนั้นจะเริ่มปรับไปในทางที่ดีขึ้น ความแห้งแล้ง ภัยธรรมชาติ การแปรปรวนทางสภาพอากาศจะเบาบาง จนถึงจุดสมดุล….ทั้งนี้ก็แล้วแต่มนุษย์ระแวกนั้นด้วย หากยังพร่องในศีล มีแต่มิจฉาทิฐิ กระแสดีและไม่ดีจะคานดุลกัน-หักล้างกัน ถ้าคุณธรรมความดีแพ้ พลังงานเสียมีมากกว่า คนเลวมีจำนวนมาก สร้างกรรมเวรจำนวนมาก ตรงที่นั้นไม่ช้านาน ก็ถึงกาลกลียุค เพื่อให้เกิดการล้างบาง นำไปสู่การปฏิรูปพลังงานใหม่ ตามวัฏจักรวงจรแห่งการตั้งอยู่-ดับไป… ซึ่งในปัจจุบันเริ่มมีเป็นที่ประจักษ์ให้เห็นกันชัดเจนแล้ว ประเทศใดที่ยังมีคุณธรรมอยู่บ้าง มักจะไม่โดนภัยพิบัติต่างๆทั้งมนุษย์ภัย และธรรมชาติภัย หนักหน่วงเหมือนกับประเทศที่มีแต่มิจฉาทิฐิ….ซึ่งจุดที่พลังงานมีกำลังขนาดปรับธาตุให้สมดุลได้นี้ เรียกว่า “แต่งเมือง”

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s