แก้ปัญหา คนรัก / เจ้านาย / เพื่อนร่วมงาน

อธิษฐานให้บุตร คนรัก หรือคนในปกครอง แม้กระทั้งเจ้านาย ละมิจฉาทิฐิ อยู่ในโอวาท เป็นคนดีขึ้น จิตใจเยือกเย็นขึ้น

หลักการ
๑. เป็นเรื่องของการใช้ พลังพระและพรหมวิหารสมาธิครับ ให้ทำตอนที่คนที่เราต้องการปรับเขาหลับอยู่ เนื่องเป็นเวลาที่เหมาะที่จะทำการปรับร่างกายและจิตใจคนได้ดีที่สุด เพราะเป็นช่วงที่เขาพักผ่อนจากอายตนะและนิวรณ์ทั้งปวง แต่จริงๆ แล้ว ตอนที่ดีกว่าคือตอนที่เขานั่งหรือทำสมาธิอยู่๒. ใช้คู่กับวิชาการครอบวิมานจะยิ่งได้ผลดียิ่งขึ้น…

วิธีการ
๑. วิชานี้ผู้ใช้ต้องฝึกสมาธิด้วย เนื่องจากต้องอาศัยกำลังสมาธิและตัวเจตนาในฝ่ายดีอันแรงกล้าเป็นตัวกำหนดรูปแบบและทิศทางของพลังงาน จากนั้นจึงขอบารมีหรือพลังงานของคุณพระโดยเฉพาะพระจักรพรรดิเป็นตัวช่วย
๒. ให้รักษาศีล 5 ให้ดีก่อนเพราะเป็นกำลังบาทฐานของสมาธิ

๓. ตื่นเช้าเมื่อตั้งสติได้ดีแล้ว หลังจากอธิษฐาน ตามบทข้าพเจ้า ……(นามของท่าน)…ผู้เป็นข้ารับใช้แห่งพระพุทธองค์ ขอนอบน้อมและน้อมนำบารมีแห่งพระพุทธเจ้า พระปัจเจกพุทธเจ้า พระอริยบุคคลทุกชั้นภูมิ และพระมหาจักรพรรดิ ตั่งแต่อดีต ปัจจุบันและอนาคต โดยมีบารมีรวมของพระศรีอาริยะเมตตรัยเป็นที่สุด ขอได้โปรดยกจิตของข้าพเจ้า ขึ้นสู่ภาวะ พระกรรมฐานทั้ง 40 ทัศ พระปิติทั้ง 5 และวิปัสสนาญาณทั้ง 9 ขอพระกรรมฐานทั้ง 40 ทัศ พระปิติทั้ง 5 และวิปัสสนาญาณทั้ง 9 จงมาบังเกิดปรากฏ ในกายทวาร ในวจีทวาร ในมโนทวาร ของข้าพระพุทธเจ้า ณ กาลบัดเดี๋ยวนี้เถิด

……..แล้วให้นั่งสมาธิโดยมือกำพระไว้ ภาวนาด้วยคาถาพระมหาจักรพรรดิ กุมลมหายใจสบาย ๆ โดยมีอาณาปาณะสติเป็นบาทฐานเบาๆ ภาวนาไปเรื่อย ๆ สัก 2 นาที สำคัญที่จิตสงบนะครับ อย่าให้ความสำคัญที่จำนวนเวลาของการนั่งมาก

จากนั้นอธิษฐานว่า ” ด้วยอำนาจบารมีแห่งพระมหาจักรพรรดิทุก ๆพระองค์ ตั้งแต่อดีต ปัจจุบัน และอนาคต โดยบารมีแห่งองค์พระสมเด็จองค์ปฐม บรมมหาจักรพรรดิเป็นประธาน มีบารมีรวมพระมหาจักรพรรดิของหลวงปู่ดู่ พรหมปัญโญเป็นที่สุด ขอได้โปรดกล่อมเกลาปรับสภาพร่างกายและจิตใจของ….(.ชื่อ… นาม…. หรือกลุ่ม..)…ให้ดีขึ้น ขอให้ร่างกายแข็งแรง จิตใจเยือกเย็น เบิกบาน ให้มีหิริ-โอตตัปปะ มีจิตใจฝักใฝ่แต่ความดี เกลียดกลัวความชั่วทั้งปวง ให้ว่านอนสอนง่าย อยู่ในโอวาท….(ตามแต่จะขอแล้วกันครับ)…หากแม้นเขาดื้อดึงเพียงใด ด้วยอำนาจกงจักรพระจักรพรรดิจงโปรดส่งสอนให้หลาบจำ “

๔. จากนั้นจึงกล่าว คำอัญเชิญพระเข้าตัวสัพเพพุทธา

สัพเพธัมมา สัพเพสังฆาพะลัปปัตตา ปัจเจกานัญ จะยังพลังอรหันตานัญ จะ เตเชนะรักขัง พันธามิ สัพพะโส (ในระหว่างนี้ให้วางจิตเบา ๆ โน้มนำพระบารมีเข้าตัว หรือผู้ที่ได้แล้ว จะเห็นเองว่าจะมีพระบารมีเข้าตัวเป็นแสงสว่างวาบไปหมด ในขณะเดียวกันแสงนั้นก็พุ่งตรงไปยังผู้ที่จะปรับร่างกายและจิตใจ แต่จะเห็นว่าแสงนั้นอ่อนโยนนิ่มนวลมาก ติดตัวเขาไปทั้งวัน หากเป็นลูกให้ลูบศรีษะเบาๆด้วย เด็กจะว่าง่ายขึ้น )

พุทธัง อธิษฐามิ ธัมมัง อธิษฐามิ สังฆัง อธิษฐามิ

๕. ให้ทำทุกเช้า-ค่ำ คือพูดง่าย ๆต้องพยายามตื่นก่อน-นอนทีหลังแล้วให้ทำน้ำมนต์ให้ดื่ม กิน ใช้ล้าง-อาบ ได้หมด จะช่วยให้ผลปรากฎเร็วขึ้น

๖. สำหรับผู้ที่คอยขัด หรือไม่เห็นด้วย เวลาเราทำบุญนั้นให้ใช้วิธี พอเวลาทำบุญก็ให้บุญกับเขา เรียกกายทิพย์เขามารับบุญ เขาเรียกว่าให้บุญในหรือให้ทางใน นานไปเขาก็เปลี่ยนแปลงไปเอง หรือเราจะให้กับคนที่โกรธเรา อาฆาตพยาบาทตัวเราก็ได้ บุญเป็นของดี เราให้ใครก็ได้ ไม่ว่าเจ้านาย ลูกน้อง หรือคนที่เราจะไปติดต่อขอความช่วยเหลือ ได้ทั้งนั้น บุญคือความสบายใจ การสร้างบุญโดยการให้ด้วยจิตใจที่เมตตา ถือเป็นการกล่อมเกลาจิตใจไปในตัว และเป็นการปฏิบัติธรรมอีกอย่างหนึ่งด้วย

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s