พระธาตุแก้วจักรพรรดิ

พระธาตุพุทธนิมิต แก้วจักรพรรดิ

บทความโดย.. กฤษณะ ไตรลักษณ์

เรียบเรียงโดย น้ำใส

“พระธาตุแก้วจักรพรรดิ์” จัดเป็นพระบรมสารีริกธาตุ ประเภทพุทธนิมิต หรือทางภาคเหนือเรียก พระธาตุเชียงแสน พบมากทางภาคเหนือตอนบน บริเวณแถบชายแดนไทย -พม่า เมื่อ ก่อนที่ผมเคยได้มาจากผู้อื่น ผมเคยมีความลังเลสงสัยว่า ลักษณะคล้ายเม็ดกันความชื้น แต่ความสงสัยได้หายไป เมื่อท่านเสด็จมาที่บ้านของผมอย่างต่อเนื่อง ซึ่งน้อง ๆ กลุ่มวัชรธาตุได้พบเห็นอยู่เป็นประจำ (มีต่อ…)

จากประสบการณ์ของผมนั้น หากเปรียบเทียบระหว่างพระธาตุแก้วจักรพรรดิ และเม็ดกันความชื้น จะมีความแตกต่างกันหลายประการเช่น….

  1. พระธาตุแก้วจักรพรรดิ สามารถเปลี่ยนสีได้ทันทีทันใด หรือตามกำลังบุญของผู้ดูแลแต่เม็ดกันความชื้นเปลี่ยนแปลงตามกาลเวลา
  2. สีของพระธาตุจักรพรรดิจะเข้มกว่ากับเม็ดกันความชื้น หากนำมาเปรียบเทียบจะมีสีแตกต่างกันโดยสิ้นเชิง
  3. พระธาตุแก้วจักรพรรดิจะมีความเปราะบางกว่าเม็ดกันความชื้น จะแตกง่ายกว่า
  4. พระธาตุจักรพรรดิสามารถโตขึ้นได้ ซึ่งเม็ดกันความชื้น จะมีขนาดเท่าเดิม
  5. ขนาด ของพระธาตุแก้วจักรพรรดิ จะไม่เท่ากัน เล็กสุดขนาดประมาณเม็ดผักชี ถึงใหญ่สุดเท่าเมล็ดถั่วลิสง ส่วนเม็ดกันความชื้นจะมีขนาดเท่ากัน
  6. พระ ธาตุแก้วจักรพรรดิมักพบตามเจดีย์เก่า ๆ ซึ่งมีอายุนับร้อย ๆ ปี ที่ผุพังตามกาลเวลา ส่วนเม็ดกันความชื้นนั้น เป็นสารสังเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์ ซึ่งเกิดมาได้ไม่ถึง 50 สิบปี

นอกจากนี้ลักษณะพระธาตุ จักรพรรดิ หรือพระธาตุเชียงแสนที่อัญเชิญมาจะได้จากในถ้ำนั้น จะมีคราบหุ้มคล้ายสนิมขาว ๆ หรือคล้ายเมือกขาวๆ หุ้มอยู่ เมื่ออัญเชิญมาแล้วจะต้องใช้ทินเนอร์หรือน้ำมันจักรล้างออก เป็นเรื่องที่น่าสังเกตว่า พระธาตุแก้วจักรพรรดิ จะเปลี่ยนสีตามคุณธรรมของผู้ดูแล ลักษณะสีจะคล้ายแก้วนาคา หรือเพชรนาคา

เมื่อ วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2551 ที่ผ่านมา ผมได้นำพระธาตุแก้วพรรดิที่อัญเชิญมาได้ นำไปให้ครูบาท่านหนึ่ง ซึ่งเป็นที่นับถือในแถบภาคเหนือ(ขออนุญาตสงวนฉายาของท่าน) ท่านได้กล่าวกับกลุ่มวัชรธาตุว่า พระธาตุที่ได้มาเป็นพระธาตุเชียงแสน เป็นพระธาตุพุทธนิมิต

อีกประการหนึ่ง เคยได้สอบถามกับลูกศิษย์ของครูบาท่านนี้ ท่านมีพระธาตุแก้วจักรพรรดิอยู่เป็นจำนวนมากเช่นกัน ทราบว่า เมื่ออดีตคุณลุงของท่าน เคยใช้รถไถนาแถบเชียงแสน คราดของรถไถไปโดนซากเจดีย์ ซึ่งไม่เคยทราบมาก่อนว่า บริเวณนั้นเป็นเจดีย์เก่า ไปโดนผอบเป็นดินเผาโบราณ ภายในบรรจุพระธาตุเชียงแสน หรือพระธาตุแก้วจักรพรรดิอยู่เป็นจำนวนมาก เมื่อร่อนออกมาได้ครึ่งกระสอบ


และมีผู้ใช้เรือดูดทรายจากลำน้ำ โขง ได้ดูดเอาพระธาตุจักรพรรดิปนมากับทรายด้วย สันนิษฐานว่า มีวัดได้จมในลำน้ำโขงอยู่เป็นจำนวนมาก นับร้อย ๆ วัด เท่าที่ทราบพระธาตุแก้วจักรพรรดิบางส่วนก็หลุดมาจากฝั่งพม่า จากถ้ำ และเจดีย์เป็นจำนวนมาก ตามความเห็นส่วนตัวของผม น่าจะเสด็จมารับรองในการตรัสรู้แห่งองค์สมเด็จพระศรีอาริยเมตไตรย หากเทียบเวลาระหว่างโลกมนุษย์ และโลกทิพย์ เป็นระยะเวลาไม่นานนัก

ตามความคิดเห็นส่วนตัวของผมอีก ประการ คนเรามักยึดตำราโบราณมากเกินไป จนเกิดความเข้าใจผิด และเกิดการปรามาสพระรัตนตรัยโดยไม่ได้ตั้งใจ เนื่องจากไม่มีระบุไว้ในคำราโบราณ อีกประการหนึ่ง น้อยคนที่จะได้พบเห็นพระบรมสารีริกธาตุ และพระอรหันต์ธาตุจริงๆ เพราะส่วนใหญ่จะบรรจุที่สูง ยากต่อการได้พบเห็นและได้พบเห็น ซึ่งจะทราบเฉพาะในวงแคบๆ เท่านั้น

แต่ในยุคปัจจุบัน เทคโนโลยีเจริญขึ้น ทำให้คนทั่วไปได้มีการได้พบเห็นพระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันตธาตุ ทั้งสัณฐานและวรรณะต่างๆที่ไม่มีระบุไว้ในตำราเป็นจำนวนมาก ทำให้หลายๆ ท่านเกิดลังเลสงสัย ผมว่าเราควรจะเปิดใจกว้างในเรื่องนี้ แต่ไม่ใช่งมงาย โดยยึดหลักเหตุตามคำสอนของพระพุทธศาสนา และ ผมคงขอกล่าวประโยคง่าย ๆ เช่นเดิม คือ
พุทโธ อัปปมาโน ธัมโม อัปปมาโน สังโฆ อัปปมาโน

คัดลอกจาก เวปวัชรธาตุ หัวข้อ พระธาตุพุทธนิมิต “แก้วจักรพรรดิ” ตอนที่ ๑

One response to “พระธาตุแก้วจักรพรรดิ

  1. ขอโอกาสขยายเวลาขอรับพระธาตุสำหรับผู้ที่มีความศรัทาได้หรือไม่คะpha_i@hotmail.com

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s