แจกพระธาตุพระปัจเจกพุทธเจ้าและพระธาตุพุทธนิมิตรแก้วจักรพรรดิ์แจก พระธาตุพุทธนิมิตรแก้วจักรพรรดิ์
และ
พระธาตุพระปัจเจกพุทธเจ้า


ถึงวันที่ 5/3/2553
พระธาตุพระปัจเจกพุทธเจ้า
มีลักษณะกลม ๆ เกลี้ยง ๆ ขนาดประมาณหัวไม้ขีดไฟ
พระธาตุพุทธนิมิตรแก้วจักรพรรดิ์มีลักษณะกลมเล็ก มีหลายสี

-จำนวนที่แจก 30 ชุด ชุดละ 3 ตลับ
-ผู้ที่ต้องการให้มาลงชื่อจอง ตั้งแต่ลำดับที่ 1- 30
และบอกด้วยว่าจะนำพระธาตุไปถวายที่วัดใดบ้าง จำนวน 2 วัด

-ลงชื่อได้ ตั้งแต่ วันนี้ ถึง วันที่ 5 /3/2553
-ผู้ที่ลงชื่อจอง ต้องส่งซองมารับพระธาตุภายในวันที่ 10/3/2553
หากเลยกำหนดถือว่าท่านสละสิทธิ เพราะท่านไม่รักษาสิทธิของตัวเอง
-ไม่รับติดต่อเป็นการส่วนตัว เนื่องจากมีงานจำนวนมาก
-เริ่มส่งพระธาตุ ตั้งแต่วันที่ 11/3/2553


ผู้ลงชื่อจองให้ปฎิบัติดังนี้

1. เมื่อลงชื่อจองและแจ้งรายชื่อวัดจำนวน 2 แห่ง ที่จะนำพระธาตุไปถวายแล้ว

ให้หา ตลับ ที่มีฝาเกลียวขนาดเล็กใส จำนวน 3 ตลับ เปิดฝาเกลียวออก
นำสำลีวางรองไว้ในตลับเพื่อรองรับพระธาตุ ทั้งสองแบบที่จะนำมาใส่ไว้ด้วยกัน

2. นำกล่องพัสดุ ขนาดเล็ก จ่าหน้าซองถึงตัวเอง +เขียนชื่อผู้ฝากส่ง
นายเอกณัฐยศ พานิชย์ไพศาลกูล
51/146 ม.6 บางใหญ่ซิตี้ ซ. 23/2 A อ. บางใหญ่ นนทบุรี 11140

พร้อมเงิน ค่าส่งจำนวน 50 บาท (เป็นเงินในการจัดส่ง ไม่ใช่เงินทำบุญ)

หมายเหตุ ใครที่ส่งแสตมป์ ,ตั๋วแลกเงิน หรือธนาณัติมา จะไม่ได้รับการจัดส่งกลับไป

3. นำทั้งหมด จากข้อ 1. ถึง ข้อ 2. มาใส่ลงอีกซองหนึ่ง จ่าหน้าซองถึง
นายเอกณัฐยศ พานิชย์ไพศาลกูล
51/146 ม.6 บางใหญ่ซิตี้ ซ.23/2 A
อ. บางใหญ่ นนทบุรี 11140
วงเล็บ มุมซอง ว่า ขอรับพระธาตุ

4. เมื่อ ได้รับพระธาตุฯ แล้ว ให้นำพระธาตุ 1 ตลับ บูชาที่บ้าน
อธิษฐาน… ขอบารมีของพระธาตุ
จงมาช่วยให้ข้าพเจ้าและครอบครัว มีความสุขความเจริญ… (อธิษฐานตามใจชอบ)
แล้วหาพานเล็ก ๆ มารองตลับพระธาตุ แล้วอัญเชิญพระธาตุฯ ไปวางไว้ที่โต๊ะหมู่บูชา หรือหิ้งพระก็ได้

ส่วนพระธาตุ อีก 2 ตลับ ให้ชวนคนในบ้าน หรือญาติสนิท มิตรสหายร่วมกัน
อัญเชิญ พระธาตุ ไปถวายวัดที่ใกล้บ้าน… หรือนำไป ร่วมบรรจุในพระเจดีย์… ตามอัธยาศัย เพื่อเป็นการเพิ่มบุญบารมีและความเป็นสิริมงคลต่าง ๆ ให้กับบุคคลที่ร่วมบุญถวายพระธาตุทุกคน

เมื่อถวายพระธาตุแล้ว อย่าลืมอุทิศบุญกุศลให้กับญาติ ๆ ของคุณด้วย

5. เมื่อนำพระธาตุไปถวายไว้ที่วัดไหน จังหวัดอะไร

ให้มาเขียนบอกไว้ด้วย เพื่อให้เพื่อน ๆ ได้ร่วมอนุโมทนาบุญ

หมายเหตุ ท่านที่ส่งค่าส่งมาโดยไม่ถูกเงื่อนไข จะไม่ได้รับการจัดส่งพระธาตุฯ
ขออนุโมทนาบุญกับทุก ๆ ท่าน

Advertisements

12 responses to “แจกพระธาตุพระปัจเจกพุทธเจ้าและพระธาตุพุทธนิมิตรแก้วจักรพรรดิ์

 1. ลงชื่อขอรับพระธาตุที่นี่ เริ่มตั้งแต่ ลำดับที่ 1-30

 2. ขออนุโมทนา รับพระธาตุกุลวรรธน์ วิศิษฐสรไกร334/3 ม.13 ต.ดอนยางอ.ปะทิว จ.ชุมพร86210สถานที่ ที่จะนำไปประดิษฐาน ตามจิตอธิษฐาน แดนพุทธเกษตร สหโลกธาตุ และ ทั้ง3โลก (อธิษฐานะ ปารมัตถะปารมี สัมปันโน)ชื่อวัดยังบอกไม่ได้ สถานที่ยังไม่พร้อม เวลายังไม่พร้อม จิตอธิษฐานไปแล้ว

 3. – ขอรับพระธาตุ -อนุชา รัศมีศรีตระกูล165/48 หมู่3 ต.พิมลราชอ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110วัดที่จะนำไปถวาย = 1.วัดบางไผ่ 2.วัดอ้อน้อย

 4. ขอรับพระธาตุ คุณ สุภัทรา ละครมูล ศรีสวัสดิ์คลินิก เลขที่ 32 ถนน ศรีสวัสดิ์ดำเนิน ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม 44000วัดที่จะนำไปถวาย 1.วัดท่างาม 2.วัดอภิสิทธิ์ (จ.มหาสารคาม)

 5. ขอรับพระธาตุคุณ มินตรา อะโนที่อยู่ ศรีสวัสดิ์คลีนิก เลขที่ 32 ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม 44000วัดที่จะนำไปถวาย 1.วัดโพธิ์ศรีหนองคู 2.วัดบ้านหัวนาคำ(จ.มหาสารคาม)

 6. ขอรับพระธาตุคุณ อรปภา ปาละนิตย์ที่อยู่ ศรีสวัสดิ์คลีนิก เลขที่ 32 ถนน.ศรีสวัสดิ์ดำเนิน ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม 44000วัดที่จะนำไปถวาย 1.วัดบ้านติ้วสันติสุข 2.วัดป่าสันติธรรม (จ.มหาสารคาม)

 7. ณฐกร ทยากรวงษ์ ขอรับพระธาตุ10หมู่บ้านรัตนโกสินทร์200ปีถ.รังสิตปทุมธานี14ซอย3ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรีจ.ปทุมธานี 12130จะนำถวาย 1.วัดรังสิต 2.วัดเวฬุวราราม

 8. ขอรับพระธาตุครับคมศักดิ์ พลอินทวงษ์566/3 ม.4 ถ.สุขสวัสดิ์ แขวงบางปะกอก เขตราษฎร์บูระณะ กทม.10140ส่วนจะนำไปถวายที่วัดไหนนั้น จะแจ้งภายหลังเนื่องจากพี่ชายจะบวช(ปลงผมและจำอาจจะคนละวัด) กะไว้จะถวายไปพร้อมกันทีเดียวครับ

 9. รายชื่อการจัดส่งพระธาตุวันที่ 10/3/531 อลงกรณ์ แสงคำคม คลองหลวง ปทุมธานี2 ธฤษณุ อยู่ดี บางบ่อ สมุทรปราการ3 อนุชา รัศมีศรีตระกูล บางบัวทอง นนทบุรี4 กุลวรรชน์ วิศิษสรไกร ปะทิว ชุมพร

 10. เพิ่งเข้ามาครับ ไม่ทราบว่ายังแจกอยู่หรือปล่าวครับ

 11. ขอรับพระธาตุคุณ กฤชณัท ปัญสุทธิ์ที่อยู่ 703 หมู่บ้านเสน่าวิลล่า84 แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กทม 10240

 12. อาตมาภาพขอรับพระบรมสารีริกธาตุ ๙ ชุดเพื่อนำไปประดิษฐานในพระอุโบสถและวิหารภายในวัด ถ้าจะกรุณาโปรดส่งมาที่ พระจิตรกร จิตฺตคุตฺโต วัดสี่เหลี่ยม บ้านสี่เหลี่ยม ตำบลไผ่ อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ ๓๒๑๓๐ จะขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่ง หวังว่าคงได้รับความอนุเคราะห์จากท่านด้วยดี

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s