แหล่ง แร่เหล็กน้ำพี้

แหล่ง แร่เหล็กน้ำพี้ มี 2 บ่อคือ บ่อพระแสง และ บ่อพระขรรค์ ทั้ง 2 มีศาลเทารักษ์ ชื่อ ศาลเจ้าพ่อพระแสง และ ศาลเจ้าพ่อพระขรรค์ ที่ศักดิ์สิทธิ์ อารักษ์บ่อเหล็กน้ำพี้ทั้ง 2 บ่อไว้ ถ้าจะทำการขุดหรือนำแร่เหล็กน้ำพี้ขึ้นมาต้องทำพิธีบัดพลีบางสรวง เทพยดาอารักษ์ ที่รักษาบ่อ ทั้ง 2 บ่อก่อนทุกครั้งจึงจะทำการขุดขึ้นมาได้เหล็กน้ำพี้ไม่ใช่เป็นเหล็กกล้าชั้น ดีเพียงอย่างเดียว แต่คนโบราณยังเชื่อว่ากันว่าเป็นวัตถุอาถรรพณ์ มีความขลังศักดิ์สิทธิ์ดีในตัวเอง

บ่อเหล็กน้ำพี้ อยู่ที่หมู่ 1 บ้านน้ำพี้ ตำบลน้ำพี้ห่างจากตัวจังหวัดประมาณ 56 กิโล- เมตร (จากตัวจังหวัดถึงอำเภอ 42กิโลเมตรและจากอำเภอถึงที่ตั้ง14กิโลเมตร)ตามเส้นทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 11และเข้าทางหลวงจังหวัดหมายเลข1245 มีอีกเส้นทางหนึ่งจาก อำเภอเมืองไปตำบลน้ำพี้เลย ลัดไปทางบ้านป่าขนุน ใช้ระยะทางการเดินทางจากตัวเมืองถึง บ่อน้ำพี้เพียง 34 กิโลเมตร บ่อเหล็กน้ำพี้เป็นบ่อเหล็กกล้ามีอยู่ด้วยกันหลายบ่อแต่เท่าที่ปรากฏให้ เห็นชัดเจนมีอยู่ 2บ่อคือ “บ่อพระแสง” และ “บ่อพระขรรค์” โดยบ่อพระแสงจะเป็นบ่อที่มีเนื้อเหล็กดีกว่าบ่ออื่น

ในสมัยโบราณนายช่างผู้สร้าง พระแสงดาบถวายพระมหากษัตริย์ จะนำเอาเหล็กน้ำพี้ที่บริเวณบ่อพระแสงไปถลุงทำพระแสงดาบ จึงเรียกว่า “บ่อพระแสง” ส่วนบ่อพระขรรค์ เข้าใจว่าเป็นบ่อที่นำเอาเหล็กจากบริเวณนี้ไปถลุงทำพระขรรค์ จึงเรียกว่า “บ่อพระขรรค์” ห้ามมิให้ผู้ใดขุดเหล็กจากบ่อนี้สงวนไว้ใช้ในการทำพระแสงดาบสำหรับพระมหา กษัตริย์เท่านั้น


ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s